Doop Olivier

Op 15.02.15 is Olivier gedoopt in de Verrijzenis Kerk waar ook Danielle is gedoopt.